Vlastníkům památek pomáháme s:

  • Přípravou projektů restaurování movitých památek, popřípadě součástí staveb vyžadujících restaurátorský zásah

  • Vyhotovení podkladů pro závazná stanoviska k restaurování

  • Žádostmi o dotace z různých fondů jak MK ČR, ta ORP, magistrátů měst

  • S přípravou podkladů pro výběr restaurátora