Liturgický prostor

Vzhledem k naší zkušenosti z historií prověřenými technologiemi a řemeslnými postupy v liturgickém prostoru, jsme se pustili do výroby nových doplňků.  Liturgické prostory často prošly různými, často, ne úplně šetrnými úpravami.

V nynější době dochází k jejich rehabilitaci, díky které vzniká poptávky po nových obětních stolech, ambonech, tabernáklech a dalších doplňcích liturgického prostoru. Jsme schopni vyrobit repliku zničené menzy oltáře, nebo nedochovaného svatostánku, a nebo vyřešit nový sédes s ambonem pro čtení, tak jako nové lavice do celého kostela, splňující požadavky na pohodlné sezení, v zimě zateplení a samozřejmě estetický dojem. Vše co nově realizujeme je provedeno s ohledem na náročné klimatické podmínky v kostelích, tak aby přežilo staletí jako původní mobiliář.

 

Liturgický prostor

Tato fotogalerie je prázdná.