Oltářní rám - před restaurováním

Oltářní rám - před restaurováním