Od roku 1992 jsem držitelem povolení k restaurování

Od roku 2002 jsem držitelem živnostenského oprávnění na truhlářské práce

Od roku 2017 Truhlárna Kala je začleněna do společnosti Art rescue s.r.o.